Македония

Република Македония е държава в Югоизточна Европа. На изток граничи с България, на юг - с Гърция, на север - със Сърбия и Косово, а на запад - с Албания. Македония като държава е част от по-широката европейска географска и историческа област със същото име

Съвременните държавни граници на страната се оформят в края на Втората световна война. През 1946 година е формално присъединена към Социалистическа федеративна република Югославия под названието Народна република Македония. Съвременната държава е създадена през 1991 година. След проведен референдум е провъзгласена за независима република. Тя е и единствената югославска република, отделила се от федерацията по мирен път. На 15 януари 1992 година България е първата страна, която признава независимостта й. По-късно това правят и други страни като Турция, Словения и САЩ.

Република Македония е парламентарна република начело с президент, избиран за 5 години.

Напоследък страната е все по-популярна дестинация благодарение на Охридското езеро, което се намира на границата й с Албания. Езерото е най-дълбокото на Балканския полуостров и заедно със своята невероятна флора и фауна наскоро бе обявено от ЮНЕСКО за световно културно и природно наследство.